Дата на създаване на преписката: 24.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-35
Процедура: По реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Възложена

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на правосъдието

 • Protokol_1_ner_19_pk 2019-07-08

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Saobshtenie_ceni_ner_sc_pk 2019-07-16

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Protokol_2_nerpk 2019-07-24

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Protokol_3_nerpk 2019-07-24

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Dooklad_nerpk 2019-07-24

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie_izp_ner_bs_pk 2019-07-24

  Решение за класиране и избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ