Дата на създаване на преписката: 30.12.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.02.2015 17:30
Статус: Изпълнена

„Извършване на ремонтни работи по фасадата на сграда на Министерство на правосъдието в гр. Бургас, пл. „Жени Патева“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ