Дата на създаване на преписката: 04.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.09.2015 17:30
Статус: Изпълнена

"Отпечатване и разпространение на помагало"

  • dogovor_tech_scan 2015-10-14

    ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  • info_pay_1 2015-12-04

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ