Дата на създаване на преписката: 24.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-58
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ