Дата на създаване на преписката: 27.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-13
Статус: Възложена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 2.12.2016г-6.02.2017г. ще бъде възстановена с текуща дата. • Protokol_2_sait 2016-11-02

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Saobshtenie_otvar_ceni_sait 2016-11-21

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
 • Reshenie_izp_07_12_2016_sait 2017-02-24

  Решение за класиране и избор на изпълнител - първоначално публикувано на 07.12.2016 г.
 • Doklad_sait 2017-02-24

  Доклад на комисията, съгл. чл. 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки - първоначално публикуван на 07.12.2016 г.
 • Protokol_1_sait 2017-02-24

  Протокол № 1 от работата на комисията - първоначално публикуван на 07.12.2016 г.
 • Protokol_3_sait 2017-02-24

  Протокол № 3 от работата на комисията - първоначално публикуван на 07.12.2016 г.
 • Protokol_4_sait 2017-02-24

  Протокол № 4 от работата на комисията - първоначално публикуван на 07.12.2016 г.
 • Obyavl_vazl_porach_scan_sait 2017-02-24

  Обявление за възложена поръчка - първоначално публикувано на 26.01.2017 г.
 • Dogovor_sait 2017-02-24

  Договор с приложения - първоначално публикуван на 26.01.2017 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ