Дата на създаване на преписката: 31.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.01.2020 17:30
Статус: Възложена

Доставка и монтаж на озвучителна система в обем, съгласно приложената спецификация, с цел осигуряване на ново по-добро и по-качествено озвучаване, както и създаване на по-добри условия за провеждане на срещи и събития в Министерството на правосъдието. 


 • Dokumentacia_ аудио_20510 - SAIT 2019-12-31

  Документация за обществена поръчка
 • dokumentacia_ zaglavna_za saita 2019-12-31

  Заглавна страница на документация
 • Obqva za saita 2019-12-31

  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
 • informaciq sait 2019-12-31

  Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.
 • Info_nov_srok_profile 2020-01-10

  Удължаване на срока за получаване на оферти
 • Protokol_profile 2020-01-23

  Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ