Дата на създаване на преписката: 17.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-61
Статус: Възложена


 • publichna_pokana_scan 2015-09-17

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 • zaglavna_stranica_scan 2015-09-17

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • documentacia_f 2015-09-17

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПРОЕКТИ НА ДОГОВОР, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
 • DOC230915 2015-09-23

  ОТГОВОРИ-РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ
 • obrazec_8 2015-09-23

  ОБРАЗЕЦ № 8 ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ-КОРИГИРАН
 • protokol_scan 2015-10-13

  ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • dogovor_scan_ob_1 2015-11-17

  ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР
 • dogovor_scan_ob_2 2015-11-17

  ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ВЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР
 • info_pay 2015-12-28

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_bp_1 2016-01-26

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_bp_2 2016-01-26

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • inf_p_mbm_2 2016-01-26

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • in_pay_mbm_3 2016-02-22

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • in_bp_pay_3 2016-03-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • in_pay_mbm_4 2016-03-17

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info_pay_bp_5 2016-04-18

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
 • info+payment_m_5 2016-04-18

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ