Дата на създаване на преписката: 25.03.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.04.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-8
Процедура: процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП
Статус: Изпълнена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 02.12.2016г. - 06.02.2017г. ще бъде възстановена с текуща дата.


 • Pokana_Scan 2016-03-25

  Покана с приложения и проект на договор
 • Protokol_Scan 2016-04-06

  Протокол
 • Uvedomlenie za otvarqne na ceni_Scan 2016-04-14

  Уведомление за отваряне на ценови предложения
 • Reshenie_Scan 2016-04-26

  Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
 • Protokoli_Scan 2016-04-26

  Протоколи № 2, 3 и 4 от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ