Дата на създаване на преписката: 01.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.09.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-32
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ