Дата на създаване на преписката: 19.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.06.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 03-00-234/17
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ