Дата на създаване на преписката: 20.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.08.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-79
Процедура: Договаряне без обявление
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ