Дата на създаване на преписката: 02.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.05.2018 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-28
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Статус: Възложена


  • Pokana_s_pril 2018-05-02

    Покана, документи и приложения
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ