Дата на създаване на преписката: 23.02.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-11
Статус: Възложена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 2.12.2016г-6.02.2017г. ще бъде възстановена с текуща дата.


 • Obyava_sait 2017-02-23

  Обява - първоначално публикувана на 09.12.2016 г.
 • Zaglavna_str_dok 2017-02-23

  Заглавна страница на документация - първоначално публикувана на 09.12.2016 г.
 • Documentacia_Perif_sait 2017-02-23

  Документация - първоначално публикувана на 09.12.2016 г.
 • Info_obyava_AOP_sait 2017-02-23

  Информация за обява - първоначално публикувана на 09.12.2016 г.
 • Protokol_1_sait 2017-02-23

  Протокол № 1 от работата на комисията - първоначално публикуван на 23.12.2016 г.
 • protokol 2 profil 2017-02-23

  Протокол № 2 от работата на комисията - първоначално публикуван на 24.01.2017 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ