Дата на създаване на преписката: 10.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-6
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Възложена

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж „Проектиране и изграждане на пешеходна рампа и монтиране на стълбищен подемник в сградата на Районен съд гр. Златоград“

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ