Дата на създаване на преписката: 16.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.01.2020 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-80/2019
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Затворена

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на правосъдието - Централна администрация.

 • Protokol__1 2020-01-06

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Saobshtenie_ceni_kanc1pk 2020-01-16

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Protokol_2_pk 2020-01-22

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Protokol_3pk 2020-01-22

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Doklad_kanc_pk 2020-01-22

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie_kanc_izppk 2020-01-22

  Решение за класиране и избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ