Дата на създаване на преписката: 24.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.12.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-123
Статус: Изпълнена


 • pokana_scan 2015-11-24

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 • documentacia_20 11 2015_DD_r 2015-11-24

  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР, ОБРАЗЦИ
 • ks_scan 2015-11-25

  КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
 • zaglavna_stranica_scan 2015-11-25

  ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
 • KS 2015-11-27

  КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
 • protokol_scan 2015-12-12

  ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ