Дата на създаване на преписката: 29.11.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.12.2016 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-55
Статус: Възложена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 02.12.2016 г. - 06.02.2017 г. ще бъде възстановена с текуща дата.

 • pokana_fa_scan 2016-11-29

  ПОКАНА ДО ФОНДАЦИЯ "АСОЦИАЦИЯ АНИМУС"
 • tech_spec_scan 2016-11-29

  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
 • obrazci_docs 2016-11-29

  ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
 • doklad_komisia_f_scan 2017-02-24

  ДОКЛАД - първоначално публикуван на 14.12.2016 г.
 • dogovor_pnpdn_scan 2017-02-24

  ДОГОВОР - първоначално публикуван на 18.01.2017 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ