Дата на създаване на преписката: 20.12.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.01.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-117
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ