Дата на създаване на преписката: 24.10.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-74
Статус: Възложена


  • dogovor_29.11.2017_scan 2017-11-29

    ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ