Дата на създаване на преписката: 08.09.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2015 17:30
Статус: Възложена

„Техническо обследване, изготвяне на технически паспорт и техническо задание за укрепване на сградата на Районен съд - Бяла“

  • dogovor_scan 2015-10-19

    ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ВЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА
  • info_pay 2015-12-28

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ