Дата на създаване на преписката: 21.05.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.06.2019 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-32/2019
Процедура: По реда на чл . 82, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки
Статус: Възложена

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на Министерство на правосъдието

 • Protokol_1_hp 2019-06-06

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Saobshtenie_cenovi_predlhp 2019-06-14

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Protokol_2_hp 2019-06-24

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Protokol_3_hppk 2019-06-24

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Doklad_komisia_tonhp 2019-06-24

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie_izb_izptonhp 2019-06-24

  Решение за класиране и избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ