Дата на създаване на преписката: 12.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.07.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-84
Статус: Възложена


 • Obyava_avto_scan 2018-07-12

  Обява за събиране на оферти
 • Zaglavna_str_dok 2018-07-12

  Заглавна страница на документацията
 • 1-Dokumentacia 2018-07-12

  Документация
 • Info_obyava_scan 2018-07-12

  Информация за публикувана в профила на купувача обява
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ