Дата на създаване на преписката: 24.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.07.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-36
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ