Дата на създаване на преписката: 09.08.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.09.2017 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-13
Статус: Прекратена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ