Дата на създаване на преписката: 02.04.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.04.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-16
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ