Дата на създаване на преписката: 28.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-63
Статус: Изпълнена


 • Protokol_1_ocenka_sait 2018-09-13

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Saobshtenie_ceni 2018-10-09

  Съобщение за отваряне на ценови предложения
 • Protokol_2_ocenka_sait 2018-10-22

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Protokol_3_ocenka_sait 2018-10-22

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Doklad_ocenka_sait 2018-10-22

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie_izp_sait 2018-10-22

  Решение за класиране и избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ