Дата на създаване на преписката: 27.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.05.2018 17:30
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ