Дата на създаване на преписката: 17.01.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.02.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00106
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ