Дата на създаване на преписката: 12.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.08.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-44
Процедура: по реда на чл. 101а от ЗОП
Статус: Изпълнена


  • Protokol 2015-09-04

    Протокол от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ