Дата на създаване на преписката: 30.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.01.2020 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-83
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ