Дата на създаване на преписката: 28.05.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-41
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Статус: Възложена


 • protokol_1_20.07.2018_scan 2018-07-26

  ПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
 • suobshtenie_ceni_09.08.2018 2018-08-09

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ
 • Protokol 2 2018-08-31

  Протокол № 2 от работата на комисията
 • Protokol 3 2018-08-31

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Protokol 4 2018-08-31

  Протокол № 4 от работата на комисията
 • doklad_komisia.doc 2018-08-31

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie za izbor 2018-08-31

  Решение за избор на изпълнител
 • obqvlenie.pdf_sait 2018-11-14

  Обявление за възложена поръчка
 • Dogovor_sait 2018-11-14

  Договор
 • Tehnicheska specifikaciq 2018-11-14

  Техническа спецификация - Приложение №1
 • Tehnichesko predlojenie 2018-11-14

  Техническо предложение - Приложение №2
 • Cenovo predlojenie 2018-11-14

  Ценово предложение
 • Obyavlenie_izp_dogveshtipk 2020-02-25

  Обявление за изпълнен договор. Същото е публикувано в профил на купувача на новия сайт на Министерство на правосъдието на 13.02.2020 г. на интернет адрес: https://www.justice.government.bg/home/index/e9b85769-bb97-42c9-a3a1-1b815f72d8bf Поради разработването и внедряването на изцяло нов сайт на Министерство на правосъдието, цялата електронна преписка на поръчката е мигрирана и налична на горепосочения интернет адрес.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ