Дата на създаване на преписката: 20.06.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-20/2019
Процедура: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена

Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства за нуждите на Министерство на правосъдието

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ