Дата на създаване на преписката: 23.02.2017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2017 23:59
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-2
Процедура: Покана за участие във вътрешен конкурентен избор по реда чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Статус: Изпълнена

Във връзка с възникнал технически проблем с информационната система "Профил на купувача", информацията за обществените поръчки по ЗОП в периода 02.12.2016г. - 06.02.2017г. ще бъде възстановена с текуща дата.


  • Pokana 2017-02-23

    Покана - първоначално публикувана на 01.02.2017 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ