Дата на създаване на преписката: 02.12.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.12.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 03-00-234
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ