Дата на създаване на преписката: 05.11.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-120
Процедура: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ