„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 09.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2018 23:59

Статус: Възложена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства HP“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 09.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства – различни марки“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 09.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2018 23:59

Статус: Изпълнена

Още
„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект „Преустройство и ремонт на същ. помещение „магазин“ за архив за нуждите на МП и ВРБ“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 08.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 05.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2018 23:59

Статус: Възложена

Още
Обслужване на служителите и работниците на Министерство на правосъдието от Служба по трудова медицина

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 01.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособени позиции № 1-2: Избор на изпълнител, който да подпомага дейността на дирекция „Българско гражданство“ по провеждане на интервюта с лица, кандидатстващи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство; Обособени позиции № 3-4: Избор на изпълнител, който да подпомага дейността на дирекция „Българско гражданство“ по приемане и регистриране на молби на лица, кандидатстващи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство и по прилагане на документи по образувани преписки

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 27.09.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 11.09.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„ПЕРИОДИЧНА ПРОФИЛАКТИКА И АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА (UPS СИСТЕМИ), СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 29.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ