„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконференти връзки“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 24.11.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.01.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
„АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ СГРАДИТЕ НА МП, УЛ. „СЛАВЯНСКА“ №1 И УЛ. „АКСАКОВ“ №5”

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 05.11.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА НА МПС - СОБСТВЕНОСТ НА МП СЪС ЗАСТРАХОВКИ „АВТОКАСКО“, „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ И „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 05.11.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
Доставка и монтаж на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 29.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.11.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Разработване внедряване и пускане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 20.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.11.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
“Доставка на комуникационно активно оборудване“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 20.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2018 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и диагностика на принтери, МФУ, скенери, факс-апарати собственост на Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 17.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Проектиране, изпълнение и гаранционна поддръжка на пожарогасителни инсталации в сървърни помещения в сградите на Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 17.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
„Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни периодични издания“ за 2019 г.

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 17.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2018 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ