„Извършване на предварителна оценка на предефинираните проекти преди подписването на договорите с бенефициентите в рамките на изпълнението на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 26.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на рециклирана копирна хартия“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 25.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.03.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Абонаментна поддръжка на Сигнално-охранителната система в Министерство на правосъдието”

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 08.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.02.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
“Абонаментно сервизно обслужване на информационни системи в Министерство на правосъдието“ в девет обособени позиции“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 16.01.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.02.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 09.01.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.01.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане”

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 31.12.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.01.2019 23:59

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ