„Избор на доставчик на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 30.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.05.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
Избор на доставчик за водоснабдяване и отвеждане на питейни води

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 19.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.04.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
“Застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 04.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.04.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
Покана за представяне на индикативна оферта за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за медиация“

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 26.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.04.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
Покана за индикативни оферти по процедура: „Доставка на компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието“

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 12.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО АКТИВНО ОБОРУДВАНЕ

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 04.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.04.2019 17:30

Статус: Изпълнена

Още
Изграждане на информационна система на съдебното изпълнение

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 04.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.04.2019 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ