Покана за предоставяне на индикативни оферти за обществена поръчка с предмет: "Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система "Съдебен статус"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 18.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2019 18:00

Още
Покана за представяне на индикативни оферта за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 15.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Доставка на нерециклирана копирна хартия“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 24.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Избор на банка за обслужване на плащанията в производството по промяна на българското гражданство чрез ПОС терминални устройства“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 20.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.07.2019 17:30

Статус: Прекратена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ