ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 11.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.09.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 11.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
Доставка на компютри за нуждите на служителите на Министерство на правосъдието

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 09.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2019 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Избор на доставчик на топлинна енергия“

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 05.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
СКАНИРАНЕ И ПРИКАЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ КЪМ АВТОМАТИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 05.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.09.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Организиране и провеждане на квалификация на синдиците по Годишна програма на тематичните курсове за обучение на синдиците за 2019 г.“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 04.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 17:30

Статус: Изпълнена

Още
„Доставка на хардуер“ по две обособени позиции“

Открита процедура

Дата на създаване на преписката: 15.08.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2019 17:30

Статус: Изпълнена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ