Извънгаранционна поддръжка на информационна система за издаване на електронно свидетелство за съдимост

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 17.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
Покана за предоставяне на индикативни оферти за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Обслужване на служителите и работниците в Министерство на правосъдието от Служба по трудова медицина"

Пазарни консултации

Дата на създаване на преписката: 16.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2019 17:30

Статус: Затворена

Още
„Аутсорсинг на печатните услуги“

Публично състезание

Дата на създаване на преписката: 08.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.11.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Доставка на електрическа енергия от краен снабдител и от доставчик от последна инстанция за нуждите на Министерство на правосъдието“ по обособени позиции

Пряко договаряне

Дата на създаване на преписката: 07.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
„Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на правосъдието“

Покана до определени лица

Дата на създаване на преписката: 04.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2019 23:59

Статус: Възложена

Още
„Абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в сградите на Министерство на правосъдието за срок от две години“

Събиране на оферти с обява

Дата на създаване на преписката: 19.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.09.2019 17:30

Статус: Възложена

Още
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ