Дата на създаване на преписката: 25.04.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.05.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-38
Статус: Възложена


  • dogovor_broshura 2018-05-29

    ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ