Дата на създаване на преписката: 02.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-72
Статус: Възложена


  • Dogovor 2018-08-28

    Договор с избрания изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ