Дата на създаване на преписката: 23.07.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-76
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Статус: Изпълнена


 • protokol 2-metodologia 2018-09-12

  ПРОТОКОЛ № 2
 • Suobshtenie ceni.docx 2018-10-01

  Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците
 • Protokol 1 2018-10-18

  Протокол № 1 от работата на комисията
 • Protokol 3 2018-10-18

  Протокол № 3 от работата на комисията
 • Protokol 4 2018-10-18

  Протокол № 4 от работата на комисията
 • Protokol 5 2018-10-18

  Протокол № 5 от работата на комисията
 • Protokol 6 2018-10-18

  Протокол № 6 от работата на комисията
 • Doklad 2018-10-18

  Доклад от работата на комисията
 • Reshenie 2018-10-18

  Решение за избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ