Дата на създаване на преписката: 30.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.12.2015 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-49
Статус: Възложена

„Закупуване и доставка на компютри за нуждите на служителите на МП“

  • Protokoli_1_2_sait 2016-01-11

    Протоколи от работата на комисията
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ