Дата на създаване на преписката: 12.03.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:00
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ