Дата на създаване на преписката: 29.03.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.04.2019 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-20
Статус: Затворена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ