Дата на създаване на преписката: 19.02.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.02.2015 17:30
Статус: Изпълнена


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ