Дата на създаване на преписката: 25.08.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.09.2018 17:30
Идентификационен номер на електронната преписка: 90-00-87
Статус: Възложена


 • Suobshtenie_ceni 2018-10-12

  Съобщение за отваряне на цени
 • Reshenie_scan 2018-11-09

  Решение за избран изпълнител
 • Doklad1 2018-11-09

  Доклад
 • Reshenie_19.12_scan_profile 2018-12-19

  Решение за изменение на Решение за избор на изпълнител
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ